Rollo Tomassi’nin podcastlerini çevirmeye devam ediyorum. Bu yazıya kadınların kullandıkları utandırma taktiklerinin ne olduğu konusunda kendi önsözümü ekleyerek başlayacağım: Basit bir şekilde bir kadın seni söylediğin bir sözden, yaptığın bir hareketten ötürü ya da bir şeyi sadece düşünmüş olmandan bile utanman gerektiğini ima ediyorsa burada sana utandırma uyguluyorlar. Mesela bir kadın “gerçek erkekler X yapar” gibi bir şey söylediğinde, burada aslında sana “X’i yapmazsan kendinin erkek olduğundan şüphe duymalısın, utanmalısın” diyordur. Böylece yaptırmak istediği şeyi sana yaptırabilecektir.

Utandırma taktikleri beta erkeklerin takıldığı bir hipargamik filtredir

Ya da bir kadın onunla tanışma girişiminde bulundun diye seni ayıplayabilir, burada da aslında yaptığı şey yeterince acemi – güvensiz erkekleri utandırarak başından savmaktır. Beta erkekler bu durumda kendilerinden şüphe ederler, utanırlar ve böyle şeyler yapmayı hemen bırakırlar.

Bu utandırma taktiklerinin yüzlerce çok kullanılan versiyonu vardır. Genelde iyi paketlenmişlerdir ve hissettirmeden erkeğe yedirilirler. Yeterince alfa olmayan erkekler böylece kadınların hipargamik ağlarına, filtrelerine takılırlar, sineklerin ağlara takılması gibi. Alfa olanlarsa bu ağları delip geçerler (bu kadınlar için iyi bir şey, bu ağ ve filtre alfayı ayırt etme yöntemidir). Kadınlardan sana karşı söylenen, sana yaptığın şeyin yanlış olduğunu düşünmeye iten ve kendinden erkek olarak şüphe etmeni sağlayan hemen hemen her şey utandırmadır. Utandırmaya bazı ek örnekler:

  • Erkek adam dediğin “X” yapar, “Y” yapar
  • Kendi yaşında kızlarla beraber olmalısın
  • Kadınlar hakkında böyle düşündüğün için utanmalısın
  • Böyle düşünmek cinsiyetçilik
  • Tanımadığın bir kızla böyle tanışmaya çalışmak yanlıi
  • Bağlanmaya ve ciddi bir ilişki kurmaya korkuyorsun (oysa gerçek erkekler korkmaz)
  • Böyle düşünüyor olman bile çok “Y” bir şey.

Şimdi Rollo Tomassi’nin söylediklerine geçelim (Yazı içinde de gene benim bazı yorumlarım ve düzeltmelerim mevcut) …

Utandırma taktiklerinin neler olduğuna geçmeden önce, bu utandırma taktiklerinin neden kullanıldığı ve işleyişinden bahsedelim. İlk olarak utandırma insanoğlunun işine yarayan bir şey. Ve her zaman için de işe yarayan bir şey olacak kalacak.

Öncelikle utandırma ilk olarak ataerkil anlayış tarafından kadınları utandırmaya yönelik kullanmıştır. Kadını kendisine hizmet eder şekilde tutmaya yönelik olarak. Kadını kontrol altında tutmak ve belli bir arketipte(kalıp) altında tutmak için.

Ne meydana gelirse gelsin o şey her zaman kadınlar için daha zordur

Şuna hiç dikkat ettin mi: Hayatta ne olursa olsun o şeyin her zaman kadınlar için zor olduğu söylenmiştir. Çünkü erkekler feda edilebilirlerdir. Hillary Clinton, savaşların asıl mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu söylemişti. Yani savaşta gerçekten ölen erkeklerin değil 🙂

Bu ufak alıntıyı verdim çünkü kadınların sahip olduğu psikoloji hakkında çok şey söylüyor. Bu kadınların doğuştan gelen solipsizm (bencillik) özelliklerine iyi bir örnek. Öyle ki ne meydana gelirse gelsin o şey her zaman kadınlar için daha zordur. Erkekler feda edilebilirlerdir. Erkeklerin yığın olarak öldükleri bir şeyde bile asıl mağdurların kadın olduğundan bahsedildiğinde hatırlamamız gereken bir şey (solipsizm).

Utandırmanın evrimsel temelleri

Bu aslında spermin çok ama yumurtanın az olmasından kaynaklı evrimsel bir yazılımdır. Erkeklerin kolay feda edilebilir olarak görülmesi sonucunu doğurur. Kadınlar feda edilemez ama erkek yığınları edilebilir. Geleneksel cinsiyet bazlı alışkanlıklarımızda erkekler kadınlar ve çocuklar için canlarını ortaya koyarlar. Yani Hillary Clinton’ın söylediği tarzda şeyler duyunca aslında erkeklerin kolayca feda edilebilirliği duymuş oluyoruz. Erkekler gerekirse canlarını vermeli, hayattalarsa da yoğun bir sorumluluk gerektiren performans yükü altında olmalıdırlar (bu performans yükünün büyük ölçüde hizmet ettiği yer kadınların çıkarıdır).

Utandırmayı da erkeklerin omzuna tüm bu performans yükünü yüklemek için kullanılıyorlar. Sadece gerçek bir erkek X’i ya da Y’i yapar gibi. Ya da kadın çıkarına hizmet eden şey her neyse onu. Gerçek bir erkek olarak görevine uygun davranıyorsan kadın çıkarını gözetecek görevlerini yaparsın. Görevlerini yaparsan, nasıl bir erkek olunması gerektiğini biliyorsun demektir ve özellikle de kız öyle olduğuna onay veriyorsa. Kadın merkezli toplumda kadının nasıl bir erkek olman gerektiği konusundaki fikri “doğru” olarak kabul ediliyor.

Feminen toplumda erkeklik rütbesini/apoletini almak için ne yapman gerekir?

Eğer bir erkeğin yapması gerektiği düşünülen şeyleri yapıyorsan ve eğer omuzlarının üstünde erkeklik apoleti/rütbesi istiyorsan kızın dediğini yapsan iyi olur gibi. Eğer yapmazsan işten/yükümlülüklerinden kaçtığın için kendinden utanmalısındır! (Buradaki kızların yaptığı erkeklik tanımları tek tarafları ve kendilerine hizmet eden tarzdadır ve gerçek maskülen erkeklikle alakasızdır. Kadınların sunduğu bu gerçek erkek saçmalıklarına inanıp bunları uygulayan erkekler beta durumuna düşer ve kızların maskarası olur)

Yazının devamında kadınların kullandıkları belli başlı utandırma taktiklerini inceleyeceğiz. Bunlardan çok daha fazlası ve bu sayacaklarımın da bir sürü alt kategorisi var tabi. Biz öncelikle bu belli başlı utandırma ifadelerin altındaki psikolojiyi, mekanizmayı inceleyeceğiz.

Öncelikle bu utandırma taktikleri hoşlandığın kızdan gelmek zorunda değil. Çevrende olan herhangi bir kadından, ailendeki kadınlardan, annenden, kız kardeşinden gelebilir. Çünkü hepsinin kafasında cinsiyetlerin nasıl davranması gerektiği konusunda belli kalıp anlayışlar vardır. Aslında bu gerçek olan erkeklik tanımını yansıtmaz ama onlar öyle olması gerektiğini düşünüyorlardır. Böylece bu düşüncelerini erkeklere yönelterek kendileri için bir şey yaptırmak için onları utandırırlar.

Utandırma hem evrimsel hem de sosyal bir şey. Utandırma sadece kadınlardan da gelmez. Aslında biz insanlar karşımızdakinin davranışını şekillendirmek için utandırmayı çok temel bir araç olarak kullanırız. İnsan utandırmayı daha çocukken öğrenir.

Her insanın içinde” yapmalı mıyım? yapmamalı mıyım?” diye sorduğu davranışlar vardır, bunların sonucunda içinde utanç hissedebilir. Hayatta daha sonra bu durum “o kişinin düşüncesini neden umursayayım ki ?”e evirilse de bunların ikisi de doğrudur. Kısacası utandırma işe yarıyor, bu yüzden onu kullanmaya devam ediyoruz.

Her vücut tipinde kadın güzel midir ?

Kadınlar her vücut tipinde kadının güzel olduğunu iddia ettiler. Mesela çok güzel bir kadın olan Renee Somerfield’ın bir protein tozu firması için “Plaj vücudun hazır mı?” diye soran bir reklamına büyük tepkiler geldi. Bana göre Renee Somerfield güzellik skalasında 10 üzerinden 9,5 puan olan çok güzel bir kadındır. Ancak kadınlar her vücut tipinde kadının güzel olduğunu iddia ediyorlardı. Ve bu reklama çok büyük kınamalar yaptılar. Kadınlar bu reklamın kendilerine “body shaming” (kişiyi vücudu üzerinden aşağılama) yaptığını iddia ettiler. (Body shaming şu demek: Belli bir güzellik anlayışının dışında olan insanları, fiziksel özelliklerinden dolayı aşağılama, vücudunda olan bir kusura dikkat çekip utandırma)

Renee Somerfield’in plaj vücudu temalı protein tozu reklamını kınayan kadınlar
Bu reklamı eleştiren ve her kadının zaten plaj vücuduna sahip olduğunu söyleyen kadınlar

Ancak bu reklam temelde karın kaslı ve güzel vücudu olan bir erkek fitness modelinin protein tozu reklamında oynamasıyla tamamen aynı mesajı veriyordu. Ancak kadınlar gene de akıllarını kaçırdılar. Çünkü onlara body shaming (vücutlarından ötürü utandırma-aşağılama) yapıldığını düşündüler. Her kiloda kadının güzel olduğunu söylediler.

Kadınların kullandığı bir silah olarak utandırma taktikleri

Bu reklama saldırmaları aslında birçok kadının kendilerini güzel hemcinsleriyle karşılaştırınca güvensiz hissetmeleri ve kendi vücutlarından utanç duymalarının göstergesiydi. Yani kadınlar biz erkeklere karşı silah olarak kullandıkları utanç duygusunu aslında çok iyi tanıyorlar! Ve bunu kendi aralarında da birbirlerine uyguluyorlar. Evet, kadınlar bu utanç duygunu çok etkili bir şekilde bir taktik olarak kullanıyorlar.

Bu utandırma kadınlara erkeklerden değil, öncelikle ve en çok kendi hemcinslerinden gelir. Mesela çok güzel giyinmiş bir kadın bir sosyal ortama girdiğinde, başka iki kadının ona bakarak kendi aralarında fısıldaştıkları ve kadını çekiştirdikleri çok bilindik bir sahnedir. Bu akran baskısıdır. Mesela bu hareketi yapan bir kadının o… ruhlu olduğunu söyleyip kendi kafalarındaki kalıp dışında hareket eden hemcinsini utandırırlar.

Diyeceğim o ki, eğer utandırmadan veya body shaming’den, slut shaming’den (kadını hafif kadın olarak yaftalayıp aşağı çekme) bahsediyorsak bunlar tipik olarak kadınlara ait şeylerdir.

Slut shaming’e karşı bazı kadınlar slut walk dedikleri bir eylem yapıyorlar. Slut (o…ya da hafif kadın) olmakla gurur duyuyoruz diye bağırıyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Bunlar aslında kim oldukları, neye inandıkları, nasıl davrandıkları gibi şeyler konusunda utanmaları gerektiğini fikrine karşı bir tepki.

Slut Walk (Kadınların kendilerinin o.. oldukları konusunda yaftalanmalarına karşı tepki yürüyüşü)

Konudan saptım gibi görünse de bunları şu yüzden anlattım: kadınlar utandırmayı biz erkeklerin anladığından daha iyi anlıyorlar aslında.  Bu yüzden de bunu biz erkeklere karşı bu kadar etkili kullanabiliyorlar.

Erkeği kontrol için pratik bir araç: Utandırma

Ve bu utandırma taktiklerini kullanarak kadınlar erkekleri kontrol ediyorlar. Utandırma yoluyla erkekleri özellikle çocuk yaşlarından itibaren özlerindeki maskülenlikten ve alfalıktan düzenli olarak uzaklaştırıyorlar. Ve kendi özlerine hizmet eden hale getiriyorlar. Bunu da çok basit şekilde utandırmayı yoğun bir şekilde kullanarak yapıyorlar. Hatta bunu abartıp kendi oğullarını kendi minyatürü küçük bir feminist gibi giydiren anneler var. Böylelikle çocuklarındaki hatalı erkek cinsiyetinin üzerini çizdiklerini düşünüyorlar. Buradaki düşünce aslında erkek olarak doğduysan kötü bir insan olduğun düşünesidir. Bu uç bir örnek olsa da ana fikir toplumdaki erkeklerin özlerinde var olan bir şekilde doğdukları erkekliği silip atmaktır. “Bunu nasıl yaparız?” diye sorduklarında da şu cevaba ulaşıyorlar “onları erkek gibi davrandıkları için utandıralım”, “kızlarla aynı şekilde davranmadıklarında utandıralım” diyorlar. Sınıfta köşeye git ve bekle ya da Adderall (psikiyatrik bir ilaç)  ilacını al diyorlar. Ve geri gelip sınıftaki geri kalan kızlar gibi davranmaya başla diyorlar. Eğer böyle yaparsan artık utanmak! zorunda kalmazsın mesajı göndermiş oluyorlar. Bu kadınların kullandığı utandırma taktiklerinin temelidir.

Yazının devamı:
Mavi hapli erkegin kendini degistirme surecinde karsilasacagi utandirma taktikleri
En yaygın kullanılan utandırma taktikleri


Secret
Secret

Sitenin tek yazarı olarak Secret nickini kullanıyorum. Okuduğunuz yazılara yorum yaparak makaleyle alakalı fikirlerinizi belirtebilir, benimle iletişime geçebilirsiniz.

Subscribe
Bildir
guest
8 Yorum
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mavi Altın
Mavi Altın
1 ay önce

Ciddi ciddi artık bir şeyler yapamayacağımı düşünmeye başladım. Hayatımız test olmuş ya !

Seikh
Seikh
1 ay önce

Hissiyat ,olarak çok kandırılmış ve kendime karşı geçici bi nefret hissiyatında bulundum .

Kadınların manüpilatif kişilikleri biz erkekleri yılan ve kendilerini kavalcı kişiliğine büründürüyor .
Gerçeklik kendimize karşı duyduğumuz farkındalık , özgüven ve mental gücümüz dür .

Raging Bull
Raging Bull
1 ay önce

“Utandırma yoluyla erkekleri özellikle çocuk yaşlarından itibaren özlerindeki maskülenlikten ve alfalıktan düzenli olarak uzaklaştırıyorlar. Ve kendi özlerine hizmet eden hale getiriyorlar. ”
Şahsi görüşünüz olarak bunu yapan kadınlar,kadınların ne kadarını oluşturur? Özellikle batıda erkek çocuklarının hareketliliğine karşı toleransın düştüğünü ve ideal öğrenci tipinin kız öğrenci tipi gibi sessizce oturan sadece ödev yapan tip olduğunu duymuştum. Lakin bu erkekleri erkek gibi davrandığı için utandıran kadınlar bir tehlike olarak göreceğimiz kadar yaygın mıdır?

benim çocukluğum dönrminde de yaramazlar fazla hareketli olanlar vs ceza alırdı tabi ama yine de erkek öğrencileri pıstıracak bir tutum yoktu bence Türkiyede.

Goldenboy
Goldenboy
1 ay önce

Günlük hayatta çevrenizde olan kadınların belki de istemizce yaptığı utandırma taktikleriyle nasıl başa çıkılacağını az çok anlamı olduk.
Güzel bir yazı, eline sağlık Secret.

Golden Blade
Golden Blade
1 ay önce

Merhabalar. Yazı gerçekten de harika olmuş. Acaba fiziksel kusurları olan bir erkeğin nasıl çekicilik oluşturabileceği konusunda da değinebilir misiniz ?

David
David
1 ay önce

Lutfen Rollo Tomassinin yazilarini daha cok cevir paylas.cok guzel.emegine saglik.bir azda okuycamizda bizi set acma konusunda motivevedecek yazilar yaz lutfen.mesela sosyal baski,sinirlayici inanclar,oyle bir konular olsunki onlari okurken yaklasma korkusu azalsin kizlara neden yaklasmamiz gerektigine hakli motive edici sebepler olsun.

Shadow
Shadow
1 ay önce

Merhabalar. Bu içerik gayet güzeldi. Ancak dış görünüş diyoruz. Peki fiziksel kusurları olan birisi nasıl çekicilik oluşturabilir ? Buna dair bir içerik olursa çok sevinirim. (Skolyoz gibi riskli durumları olan vs.)